هدف زندگی

  • این انجمن خالی است.

           سوالاتی مثل : هدف خدا از زندگی چیه جوابش اینه که خود زندگی رو زندگی کردن هدفه نه مقصدی خاص  
  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.