زمان

 • این انجمن خالی است.

          
 • وقتی فقط به الهامات درونی خود عمل میکنیم خودبخود زمان مدیریت می شود
 • در برنامه ریزی یکسری کارها را به خدا می سپاریم
 • باورهایی مثل این کمک میکند: در 24 ساعت میتونم کاری بکنم که افراد متوسط در یکسال انجام میدهند
 • وقتی روی یک هدف متمرکز باشم همیشه وقت آزاد زیادی هم دارم
 • هر چه برای کاری انگیزه بیشتتری داشته باشم وقت بیشتری هم برای آن پیدا می کنم
 • یک جنبه زیبای صبر،در لذت بردن از آهسته و با طمئنینه انجام دادن کارها و لذت بردن از آن است
 • باور کمبود زمان زیر مجموعه ای از باور بزرگتر کمبود و ناکافی بودن است.پس لا اقل با اعمال و برنامه ریزی خود به ان دامن نزنیم
 • گاهی بخاطر اینکه آن کار اصلی مه موجب تغییر ما و شخصیت ما می شود را انجام ندهیم طرفه می رویم و کارهای پیچیده،زیاد و سختی را برای خود برنامه ریزی کنیم .در واقع ریشه آن ترس ضمیر از تغییر است
 • در کتاب "ایام کاری هفته 4 ساعته" اثر تیم فریس گفته بسیاری از مشاغل حداکثر 4 ساعت در هفته کار میکنند.چرا من یکی از آنها نباشم؟تیم فریس در بحث رفتن به دل ترس ها صاحب سبک است و در هنگام برنامه ریزی کارها و اهداف،ترسهای خود در صورت شکست در آن کارها را هم لیست میکند
 • در همین رابطه اگر کارهایی را که بیشتر از آنها فرار میکنیم را اول صبح انجام دهیم،وقت بیشتری در روز داریم.(قورباغه را بخور-اثر بریان تریسی)بیشتر این نوع کارها هستند که پشت گوش انداخته میشوند و موجب دغدغه و احساس کمبود وقت می شوند..اتفاقا با انجام این طور کارها،معمولا بیشتریت نتایج را می گیریم
 
 • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
 • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.