مشکلات

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • چرا برخی هرچه تلاش میکنند نتیجه نمیگیرند و بلکه پسرفت هم میکنند؟
  • برخی مسیر جدیدی و پروژ ه ای  را برای خود شروع میکنند و بعد از پیمودن  نصف مسیر به مشکلی میخورد که برایشان حل نشدنی بنظر می رسد و بعداز مدتی توجیه های قشنگی هم پیدا میکنند که کارشان از اول اشتباه بوده و کلا زحمتشان راکه ممکن است ماهها و سالها زمان و هزینه های سنگین بوده باشد را کنار میگذارند و به دنبال پروژه جدید می روند.


           3  برخورد معمول در برخورد  با مشکلات :
 • ذهن غنی : مشکل آمده که به من چیز مهمی رو بهم نشون بده که نمیدونم یا رعایت نکردم.راه حل  های مختلفی رو آزمایش میکنم و راه حل اصلی به زودی میاد و پشت سرش درهای زیادی بروم باز میشه و وارد فضا و مدار جدید میشم و پیشرفت می کنم
 • ذهن طبقه متوسط : "شاید اصلا راهی که اومدم از اولش هم غلط بوده و به صلاحم نبود"ه.این شکها باعث میشه شخص کار رو در نیمه رها کنه و از این شاخه به شاخه جدید بپره
 • ذهن فقیرچنبن چیزی میگه:" دیدی گفته بودم خدا منو دوست نداره.دیدی شانس ندارم.دیدی جواب نمیده و اینکارا برای ازما بهترونه و من تواناییش رو ندارم".و درنتیجه شخص ناامید و ناراحت میشه
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
 • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.