قانون هولوگرامیک بودن گیتی

  • این انجمن خالی است.

           قانون هولوگرامیک جهان یعنی هر ذره بینهایت جهان تو در تو در دل خود دارد و در دل بینهایت جهان تو در توی بزرگتر است و جالب اینجاست که جزء ، نمونه کوچک شده از تمام کل است
  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.