قانون خلا

  • این انجمن خالی است.

          

یعنی ابتدا جا را برای خواسته مان باز کنیم تا برسد.یعنی راه حل های دست پا شکسته ای را که هم اینک  بجای جواب مساله مان یا هدفمان استفاده می کنیم را کناربگذاریم.

  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.