کندن از ناحیه امن و انجام سخت ترین کار از لحاظ احساس و باور

تالار گفتگو و پرسش و پاسخ مباحث تخصصی موفقیت و خوشبختی انجمن ها عمل،عمل الهام شده، بی عملی ، احتما کندن از ناحیه امن و انجام سخت ترین کار از لحاظ احساس و باور

  • این انجمن خالی است.

          

انجام سخت ترین کار از لحاظ احساسی وکاری که بهانه هایی برای انجام ندادنش داریم همان کارهایی است که انجامشان برای ما دستاوردهای جدید و متحول کننده ای  در زندگیمان پدید می آورد. این نوع کارها را از لحاظ منطقی و عقلانی میدانیم خوب اند ولی همیشه توجیهی برای انجام ندادنشان داریم ولی در واقع میتواند بعلت نوعی ترس از ناشناخته باشد.

با قدم گذاشتن در این راه بظاهر سخت ،تازه خواهیم فهمید انجام آن لذت بخش هم هست.در واقع در مغز برای هر کاری که به آن عادت کرده ایم راهی ایجاد شده که به آن نروپث می گویند و با انجام این نوع کارها نروپث های جدیدی در مغز ما ایجاد می شود و دامنه توانایی مان گسترده تر میشود

 
  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.