تمارین

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • بطور خلاصه در این تمرین به نتایجی که اگر به خواسته مان برسیم میتواند و میخواهیم تا پایان سال،5 سال بعد یا تا ابد برایمان اتفاق بیفتد با جزییات فکر کنیم و لذت ببریم

    و نیز به اتفاقاتی که نمیخواهیم تا پایان امسال،5سال بعد و تا ابد برایم بیفتد فکر کنیم و رنج ببریم.

   وقتی به اتفاقات بد فکر میکنیم و احساسمان راجع بهشان بد است و بابتش رنج میکشیم دیگر ناخودآگاه نمیخواهیم این رنج را تحمل کنیم و از آن دوری میکنیم.

  • مراقبه یعنی در کل ساعات شبانه روز با زمانهایی از آن، مراقب درون و یا بیرون خود باشیم و به آن نگاه کنیم.مثلا توجه به توجه خود،توجه به افکار خود،دیدن احساسات خود،دیدن اعمال درونی وبیرونی خود.


          
 • تمارین فرصتی هستند برای کندن از واقعیت فعلی با تکرار  هستند بمنظور:
 •  رهایی از شرطی شدگی ها ، عادات، افکار و باورهای  ناخواسته  وبهتر کردن آنها
 •  یا کسب یک مهارت
 • یا بهتر شدن احساس
 • انجام تمرین باعث بالارفتن اعتماد به نفس و بیشتر شدن شجاعت  هم میشود
 • نکته در اینجاست که انجام تمارین نباید با نیت اینکه داریم خودم را درست میکنم باشد چون این باور ضمنی را که من الان درست نیستم را تقویت میکند و وضعیت را بدتر میکند
   
نمایش موضوع 1 (از 5 کل)
نمایش موضوع 1 (از 5 کل)
 • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.