عمل،عمل الهام شده، بی عملی ، احتما

  • انجمن
  • موضوع‌ها
   • تمارین فرصتی هستند برای کندن از واقعیت فعلی با تکرار  هستند بمنظور:
   •  رهایی از شرطی شدگی ها ، عادات، افکار و باورهای  ناخواسته  وبهتر کردن آنها
   •  یا کسب یک مهارت
   • یا بهتر شدن احساس
   • انجام تمرین باعث بالارفتن اعتماد به نفس و بیشتر شدن شجاعت  هم میشود
   • نکته در اینجاست که انجام تمارین نباید با نیت اینکه داریم خودم را درست میکنم باشد چون این باور ضمنی را که من الان درست نیستم را تقویت میکند و وضعیت را بدتر میکند
      
  • انجام سخت ترین کار از لحاظ احساسی وکاری که بهانه هایی برای انجام ندادنش داریم همان کارهایی است که انجامشان برای ما دستاوردهای جدید و متحول کننده ای  در زندگیمان پدید می آورد. این نوع کارها را از لحاظ منطقی و عقلانی میدانیم خوب اند ولی همیشه توجیهی برای انجام ندادنشان داریم ولی در واقع میتواند بعلت نوعی ترس از ناشناخته باشد.

   با قدم گذاشتن در این راه بظاهر سخت ،تازه خواهیم فهمید انجام آن لذت بخش هم هست.در واقع در مغز برای هر کاری که به آن عادت کرده ایم راهی ایجاد شده که به آن نروپث می گویند و با انجام این نوع کارها نروپث های جدیدی در مغز ما ایجاد می شود و دامنه توانایی مان گسترده تر میشود

    

          

عمل در 4 سطح  هشیاری انسان می تواند انجام بگیرد و محدود به عمل فیزیکی نیست.مثل عمل ذهنی و عمل احساسی.

اعمال انسان در هر سطحی فرکانس میفرستند و آینده اش را به وجود می آورند.

چقدر به فرمول موفقیتی که میدانی هرلحظه عمل می کنی؟

احتما به معنای پرهیز از عمل خاص است .مثلا پرهیز از خوردن غذایی خاص یا استفاده ازچیزی خاص

نمایش موضوع 1 (از 6 کل)
نمایش موضوع 1 (از 6 کل)
 • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.