سلامتی/درمان

  • این انجمن خالی است.

           برای درمان یک بیماری، در وهله اول درمان باور داشتن آن بیماری است. یعنی اول باید باور کنیم که خود داشتنش را باور کرده ایم پس میتوانیم خود نیز نداشتن آن را اور کنیم. این باور جدید فرکانس درمان را به طور اتوماتیک می فرستد و ما بهتر وبهتر می شویم.بهترین فرکانسی که میتوانیم بفرستیم فرکانس عشق است. درمان تجربه کردن عشقی است که همین الان در همه جای اطرافمان وجود دارد و دیدن عشق (خدا) ای است که ما را غرق در خود کرده است
  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.