عزت نفس

  • این انجمن خالی است.

          

لایق دانستن خود برای بهترینها ، خود را ارزشمند دیدن و درک ارزشهای خود و خدای درون خود

  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.