تقوی

  • این انجمن خالی است.

          

یک جنبه مهم از تقوی، قوی کردن باور تا حد ایمان و عمل است که باعث نتیجه می شود.مثلا آنقدر فرکانس خوب بفرستیم تا به واقعیت ما تبدیل شود

باورها مثل دانه ای که در زمین کاشته می شود احتیاج به مراقبت دارند تا در ضمیر ناخودآگاه وارد شوند و به واقعیت تبدیل شوند.این مراقبت هم تقوی است

  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.