تجسم خلاق، تصویرذهنی و رویابینی


          

داشتن تصویری از زمانی که نتیجه گرفته ام و به هدفم رسیده ام را تصویر ذهنی موفقیت میگویند.با نگه داشتن هرچه بیشتر این تصاویر در ذهن میتوان باور آنرا بیشتر کرد

نمایش موضوع 1 (از 3 کل)
نمایش موضوع 1 (از 3 کل)
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.