باور

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • نوشته‌ها
  • آخرین نوشته
  • باور فراوانی
   در هر موضوعی می توانیم انتخاب کنیم که به فراوانی آن چیز یا نکات مثبت و زیبایبش توجه کنیم و حس خوب را در آن جستجو کنیم یا اینکه به نبود یا کمبود و کاستی توجه کنیم و دنبال انتقاد باشیم این دست خودمان است و باور فراوانی ما با این انتخاب ساخته می شود
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

نمایش موضوع 1 (از 4 کل)
نمایش موضوع 1 (از 4 کل)
 • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.