استفاده درست از عقل و خرد


          

عقل خرد ابزار ذهنی خوبیست ولی چسبیدن و اتکا به آن است که اشکال بوجود می آورد

 
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.