آموزش پذیری لقمه های راز و حکمتهای اصلی

تالار گفتگو و پرسش و پاسخ مباحث تخصصی موفقیت و خوشبختی انجمن ها ذهن آموزش پذیری لقمه های راز و حکمتهای اصلی

 • این انجمن خالی است.

          
  • ظرف خالی یادگیری : دانسته های خود را در مورد مطلبی که یاد می گیری فراموش کن چون اگر کافی یا درست بودند و نتیجه می دادند نیازی به آموزش بیشتر نداشت
  • مهارتهای یادگیری مثل تمرکز و استراحت بین مطالب قابل پرورش و تمرین هستند
  • تعصب نداشتن بروی هیچ چیز و نگاه به مطالب با ذهن باز
  • از چه کسی می پرسی؟کجا دنبال جوابی؟درونت یا بیرون؟
  • به چه کسی گوش می دهی؟کسی که در وضع تو بوده وبه اهداف تو دست یافته.تازه آنها را با درون و منطق خودت میسنجی و تصمیم نهایی فقط با خودت است
  • اشتیاق برای برای آموزشهای درست
  • برای راستی آزمایی آنچه یادمی گیری تا جای ممکن زیر و بم اش را زبر سوال ببر وجوابهای خود را پیدا کن تا بتوانی به آن اطمینان کننی
  • در این مرحله خود سوالهایت را هم زیر سوال ببر که مطمئن شوی بازی ذهن برای دلسرد کردن یا انکار آموزش نیست