خوشبختی: چقدر افکار و احساساتم فقط از درونم نشاط میگیرد؟

  • این انجمن خالی است.

          

برای کسب موفقیت و رسیدن به اهداف اول باید با همین موقعیت فعلی ،خوشبختی را در خود حس کنیم و خود را خوشبخت ببینم.آنوقت میتوانیم به چیزهای دیگر دست یابیم.

"تنها چیزی که بین تو و خوشبختی ات قرار گرفته،این حقیقت ساده است: تو به افکار و احساساتت اجازه داده ای که از بیرون دستور بگیرند بجای درون" سادگورو

"اگر می خواهی خوشبخت باشی،باش" لئو تولستوی

 
  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.