دوست داشتن:چه (کسی) را دوست دارم؟چه چیز مرا احساساتی میکند؟

تالار گفتگو و پرسش و پاسخ مباحث تخصصی موفقیت و خوشبختی انجمن ها دوست داشتن:چه (کسی) را دوست دارم؟چه چیز مرا احساساتی میکند؟

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • برای کسب موفقیت و رسیدن به اهداف اول باید با همین موقعیت فعلی ،خوشبختی را در خود حس کنیم و خود را خوشبخت ببینم.آنوقت میتوانیم به چیزهای دیگر دست یابیم.

   "تنها چیزی که بین تو و خوشبختی ات قرار گرفته،این حقیقت ساده است: تو به افکار و احساساتت اجازه داده ای که از بیرون دستور بگیرند بجای درون" سادگورو

   "اگر می خواهی خوشبخت باشی،باش" لئو تولستوی

    
   • آیا با نداشتن خواسته  درد و رنج را تمام کنیم یا  با نچسبیدن به خواسته؟
   • چسبیدن به چیزها پیغام مخفی عدم لیاقت و کافی بودن را میرساند
   •  چسبیدن زیاد به چیزها= تسریع از دست دادن آنها به خاطرفرستادن فرکانس محدودیت به جای فراوانی
     • آیا چیزهای آفل بیرونی را دوست داشته باشیم با ذات اصلی و درونی و خدایی خود را؟
     • چه چیز ارزش دوست داشتن را دارد؟

          

دلبستگی/ انداختن