صفت (اتیتیود) بخشندگی

  • این انجمن خالی است.

           بخشیدن دانش، جنس،پول یک صفت است که انسان را به مدار بخشیدن/گرفتن میبرد و مساله پول را راحت میکند.این کار وقتی امکان پذیر است که ما حس بد یا باوربدی نسبت به آن نداشته باشیم.مثلا وقتی در خیابان کسی آدرس می پرسد یا میخواهد عکسش را بگیریم راحت قبول میکنیم و لذا در مدار گرفتن/دادن اطلاعات هستیم.همین موضوع در مورد پول هم صدق میکند
  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.