حقیقت و توهم

    • انجمن
    • موضوع‌ها
    • بالاترین دانش ذهن اینست که با ذهن چیزی را نمیدانم(وقتی با یقین چیزی را ندانیم یعنی آنرا نمیدانیم.استفاده از ابزار احتمالات،هیچگاه دانستن نیست)


           حقیقت چیست و چگونه از توهم تمیز داده شود؟
  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.