عوامل کاهش انگیزه


           چه چیزهایی باعث بی انگیزگی و سر شدن در مقابل شرایط بد می شود؟
  • پراکندگی اهداف و چندگانگی آنها
  • کارهای ناتمام و بی نظمی
  • اهداف کوتاه مدت بزرگ که به ثمر نرسیدنشان باعث سرخوردگی میشود
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.