عوامل زیاد شدن انگیزه (انگیزه گرفتن)


          

انگیزه و هدف داشتن می تواند نقطه شروع بسیاری از موفقیتهای بزرگ باشد

با هدف داشتن است که انگیزه پیش می آید ولی بدون انگیزه هم هدف داشتن منجر به عمل یا تغییر نمی شود.پس این دو ،یعنی انگیزه و هدف دست در دست هم حرکت میکنند.

برای ایجاد یا زیاد کردن انگیره باید علت بزرگی پشت آن هدف داشته باشیم.یک چرایی بزرگ.جواب درست به این سوال است که انگیزه می آورد:

چرا این هدف را میخواهم؟

هر چه جوابهای قاطع تری داشته باشیم که احساسات را هم درگیر کند،انگیزه بیشتر میشود

در زیر،سوالات مربوز به بالابردن انگیزه جواب داده شده است

نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.