انگیزه گرفتن وتصمیم برای اقدام

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • انگیزه و هدف داشتن می تواند نقطه شروع بسیاری از موفقیتهای بزرگ باشد

   با هدف داشتن است که انگیزه پیش می آید ولی بدون انگیزه هم هدف داشتن منجر به عمل یا تغییر نمی شود.پس این دو ،یعنی انگیزه و هدف دست در دست هم حرکت میکنند.

   برای ایجاد یا زیاد کردن انگیره باید علت بزرگی پشت آن هدف داشته باشیم.یک چرایی بزرگ.جواب درست به این سوال است که انگیزه می آورد:

   چرا این هدف را میخواهم؟

   هر چه جوابهای قاطع تری داشته باشیم که احساسات را هم درگیر کند،انگیزه بیشتر میشود

   در زیر،سوالات مربوز به بالابردن انگیزه جواب داده شده است

  • چه چیزهایی باعث بی انگیزگی و سر شدن در مقابل شرایط بد می شود؟
   • پراکندگی اهداف و چندگانگی آنها
   • کارهای ناتمام و بی نظمی
   • اهداف کوتاه مدت بزرگ که به ثمر نرسیدنشان باعث سرخوردگی میشود

          

قوی کردن انگیزه در جایی منجر به تصمیمی می شود که چنان قوی است که جهان به خواست تو کرنش می کند تا کار تو انجام پذیرد

اگر آگاهانه انگیزه خود را زیاد کنیم (مثلا با تمرین اهرم رنج  و لذت آنتونی رابینز) که چه بهتر وگرنه جهان این کار را برای ما می کند با ایجاد تضاد و ما را در شرایط اضطرار قرار می دهد تا انگیزه لازم را بگیریم

نمایش موضوع 1 (از 4 کل)
نمایش موضوع 1 (از 4 کل)
 • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.