استقلال و آزادی


          

استقلال یعنی برای دیدگاه و باورهام، برای اعمالم وبرای احساساتم وابسته به کس دیگر نباشم و به آنها نگاه نکنم. استقلال اولین و مهم ترین گام در راه موفقیت و مهم ترین تصمیم زندگی است. خیلی از افراد موفق اول استقلال خود را به هر قیمتی بدست آورده اند و بر آن مبنا بقیه موفقیت هایشان را بر پایه مستقیم و درست بنا کرده اند ولو ابنکه در ابتدا مدتی را هم در خیابان خوابیده باشند.

جهان حالت هولوگرافیک و فرکتالی دارد یعنی هر تکیه از آن را بگیریم بینهایت جهان کوچکتر در دل خود و بینهایت جهان بزرگتر در خود دارد و لذا می توان این مفهموم را به خود هم بست داد یعنی هر چقدر استاد بالاتر از من باشد بالای آنها هم اساتیدی هستند پس من یک جا از خود شروع میکنم و قهرمان زندگی خود میشوم و اطلاعات را مستقیم خودم از جهان،درونم و خدا تجربه میکنم.

آزادی یعنی باور داشته باشم کسی یا چیزی به جز آنی که خودم به او اجازه داده باشم نمی تواند مرا محدود کند

نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.