افسردگی(دیپرشن)

  • این انجمن خالی است.

           بزرگترین شکل غم، در زندگی های امروزی افسردگی یا دیپرس شدن است که از غم خوردن به خاطر گذشته می آید
  • اوه! اینجا موضوعی یافت نشد.
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.