استرس


           مهم ترین شکل ترس در زندگی های امروزی استرس است و آن ترس از آینده و کافی نبودن است
نمایش موضوع 1 (از 2 کل)
نمایش موضوع 1 (از 2 کل)
  • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.