اتیتیود Attitude

    • Forum
    • Topics
    • بخشیدن دانش، جنس،پول یک صفت است که انسان را به مدار بخشیدن/گرفتن میبرد و مساله پول را راحت میکند.این کار وقتی امکان پذیر است که ما حس بد یا باوربدی نسبت به آن نداشته باشیم.مثلا وقتی در خیابان کسی آدرس می پرسد یا میخواهد عکسش را بگیریم راحت قبول میکنیم و لذا در مدار گرفتن/دادن اطلاعات هستیم.همین موضوع در مورد پول هم صدق میکند

          

اتیتیود حس و حال درونی شده شخص که  منجر به رفتارهای خاصی در بیرون می شود میگویند

مثلا معصومیت یک اتیتیود است .یعنی اینکه هر چیز خودش است و قضاوتی ندارم و صادق هستم و صمیمی هستم و این ویژگیها در بیرونم بصورت معصمیت ظاهر شده است

Viewing topic 1 (of 1 total)
Viewing topic 1 (of 1 total)
  • You must be logged in to create new topics.