قدرت تسلیم

  • This forum is empty.

           در وا دادن به خدا قدرت عجیبی نهفته است وقتی میگوییم من هیچ نمیدانم خودت راه و مسیرم را به عهده بگیر و مرا به خواسته ام هدایت کن این تسلیم میتواند در مورد یک خواسته باشد و میتواند در کل اتفاقاتی باشد که در روز اتفاق می افتد و ما در مورد برخورد با آن اتفاثات هم تسلیم باشیم و سرخود واکنش نشان ندهیم
  • Oh, bother! No topics were found here.
  • You must be logged in to create new topics.