ذهن

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • نوشته‌ها
  • آخرین نوشته
  • آموزش پذیری لقمه های راز و حکمتهای اصلی
    • ظرف خالی یادگیری : دانسته های خود را در مورد مطلبی که یاد می گیری فراموش کن چون اگر کافی یا درست بودند و نتیجه می دادند نیازی به آموزش بیشتر نداشت
    • مهارتهای یادگیری مثل تمرکز و استراحت بین مطالب قابل پرورش و تمرین هستند
    • تعصب نداشتن بروی هیچ چیز و نگاه به مطالب با ذهن باز
    • از چه کسی می پرسی؟کجا دنبال جوابی؟درونت یا بیرون؟
    • به چه کسی گوش می دهی؟کسی که در وضع تو بوده وبه اهداف تو دست یافته.تازه آنها را با درون و منطق خودت میسنجی و تصمیم نهایی فقط با خودت است
    • اشتیاق برای برای آموزشهای درست
    • برای راستی آزمایی آنچه یادمی گیری تا جای ممکن زیر و بم اش را زبر سوال ببر وجوابهای خود را پیدا کن تا بتوانی به آن اطمینان کننی
    • در این مرحله خود سوالهایت را هم زیر سوال ببر که مطمئن شوی بازی ذهن برای دلسرد کردن یا انکار آموزش نیست
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • عزت نفس

   لایق دانستن خود برای بهترینها ، خود را ارزشمند دیدن و درک ارزشهای خود و خدای درون خود

  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • سوالات
   • سوالات درست من را به هدف، نزدیک تر میکند و زنده نگه داشته می شوند
   • سوالات غلط ،شناسایی و پاک می شوند
   • سوال را از درون خود می پرسم و تا رسیدن جوابش صبر میکنم و به گونه های دیگر می پرسم ،بجای قضاوت ممکن است آزمایشهای زیادی برای رسیدن به جواب .بکنم.اگر از کسی هم می پرسم بخاطر گرفتن دیدگاه با زاویه دید متفاوت می تواند باشد و می دانم جواب قاطع و نهایی که نیاز به آن جواب را از بین می برد ، باید از دررونم باشد
    
  • 2
  • 2
  • 2 سال، 4 ماه پیش

   gardanandeh

  • باور

   باور ،گزاره ایست  که در مقطعی از زندگی آنرا پذیرفته ایم چه بدلایل منطقی و چه احساسی و در اثر کاربرد و تکرار آن ، در ضمیر ناخودآگاه جای گرفته و اتوماتیک شده است.

   برای اینکه به هدف یا خواسته یا رویایی برسیم اول باید داشتنش را در ذهن خود باور کنیم.مثلا اول قولش رو از خدا بگیریم تا ایمان ساخته بشود و ایمان داشته باشیم خدا برای ما آنرا مقدر کرده بعد با این ایمان دیگر کاری به چگونگی اش نداریم  وبا هربار فکر  به آن  خوشحال میشویم وخدا را شکر میکنیم که آنرا برایمان مقدر کرده و داده است.

   • باور فراوانی, در هر موضوعی می توانیم انتخاب کنیم که به فراوانی آن چیز یا نکات مثبت و زیبایبش توجه کنیم و حس خوب را در آن جستجو کنیم یا اینکه به نبود یا کمبود و کاستی توجه کنیم و دنبال انتقاد باشیم این دست خودمان است و باور فراوانی ما با این انتخاب ساخته می شود,
   • باور لیاقت, ,
  • 4
  • 4
  • 2 سال، 3 ماه پیش

   gardanandeh

  • تقوی

   یک جنبه مهم از تقوی، قوی کردن باور تا حد ایمان و عمل است که باعث نتیجه می شود.مثلا آنقدر فرکانس خوب بفرستیم تا به واقعیت ما تبدیل شود

   باورها مثل دانه ای که در زمین کاشته می شود احتیاج به مراقبت دارند تا در ضمیر ناخودآگاه وارد شوند و به واقعیت تبدیل شوند.این مراقبت هم تقوی است

  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • توقع و انتظار

   توقع ما باورهای پیش فرض را نشان می دهند

  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

نمایش موضوع 1 (از 2 کل)
نمایش موضوع 1 (از 2 کل)
 • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.