من کیستم؟ خودشناسی چیست؟

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • نوشته‌ها
  • آخرین نوشته
  • اتیتیود Attitude

   اتیتیود حس و حال درونی شده شخص که  منجر به رفتارهای خاصی در بیرون می شود میگویند

   مثلا معصومیت یک اتیتیود است .یعنی اینکه هر چیز خودش است و قضاوتی ندارم و صادق هستم و صمیمی هستم و این ویژگیها در بیرونم بصورت معصمیت ظاهر شده است

   • صفت (اتیتیود) بخشندگی, بخشیدن دانش، جنس،پول یک صفت است که انسان را به مدار بخشیدن/گرفتن میبرد و مساله پول را راحت میکند.این کار وقتی امکان پذیر است که ما حس بد یا باوربدی نسبت به آن نداشته باشیم.مثلا وقتی در خیابان کسی آدرس می پرسد یا میخواهد عکسش را بگیریم راحت قبول میکنیم و لذا در مدار گرفتن/دادن اطلاعات هستیم.همین موضوع در مورد پول هم صدق میکند,
  • 1
  • 1
  • 1 سال، 8 ماه پیش

   gardanandeh

  • توانایی ها و موهبت های ذاتی

   انسان ذاتا و از بدو تولد موهبتها و قدرتهایی دارند

   برخی از معروفترین آنها  عبارتند از:

   دیدگاه ونگرش:دیدگاه وباور خود را نسبت به کسی عوض میکنید رفتار آن شخص با شما هم عوض می شود.با دیدن مزایا و نعمتهای پتانسیل در هر اتفاق،اتفاق به اتفاق خوب تبدیل میشود

   علت یابی و دلیل :  تفاوت افکار خارج از کنترل و فعالیت فکری  با تفکر خردمندانه، درعلت یابی یا یافتن ریشه های علتی است.وقتی دلیل چیزی را بدانیم میتوانیم آنرا بهتر باور کنیم.

   اراده و خواستن:مثلا توانایی برگزیدن اینکه به چه چیز توجه کنیم.ایمان نیرویی است که هر کس برای حرکت از جا بلند میکند

   توکل:سپردن کارها به خداو بعد معنوی

   حافظه:در تمام سطوح هوشیاری، انسان ،حافظه دارد

   تصور وتجسم: توانایی خلق،نگهداری یا توجه به تصاویر ذهنی

   الهامات و حس ششم:آنچه در فلب خود احساس میکنیم

   نیروی جسمی:توانایی های فیزیکی مثل کارهایی که با دست و پا می توان انجام داد

   سوال پرسیدن:هر سوالی که از درونمان می پرسیم.بعد از مدت کوتاهی جواب کامل یا قسمتی از ابتدای مسیر جواب به ما می رسد چون توجه ما به آن سوال جلب می شود به جوابش هم دقت میکنیم

   تمرکز

   عشق و احساس ولذت بردن : وقتی کاری را که دوست داریم انجام میدهیم بازدهی بیشتری داریم

  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • وحدت وجود

   آیا من تو او همه یکی هستیم و ذهن باعث توهم این اختلافها و جداییها شده؟

  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
 • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.