هم فرکانس شدن با خواسته

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • بال دیگر فرکانس خواسته را فرستادن شکرگزاری است.

   شکرگزاری سه شکل دارد که باید با هم همراه یاشند:

   1-داشتن احساس خوشحالی و ذوق و رضایت بابت نعمتی که داریم یا اخیرا بدست آورده ایم

   2- احساس خوشحالی ورضایت بدون علت است(که حالت طبیعی انسان است) .

   3-احساس وباور رضایت در همه ابعاد زندگی و بابت همه جیز: حتی چیزهایی که ناخواسته مان هستند را باید جوری ببینیم که از آنها راضی باشیم.مثلا اگر در محله سرو صدا زیاد است آنرا به عنوان چالشی از طرف زندگی میبینیم که می خواهد ما را به درونمان متمرکزتر کند پس بابت خوشحال وسپاسگزار می شویم.

   یا اگر شخصی توهین کند آنرا نشانه کمبود عزت نفس خود می بینیم و خوشحال می شویم که به ما نشان داده شده تا بیشتر وبیشتر روی عزت نفس خود کار کنیم و بابتش سپاسگزار می شویم.

   مثلا اگر مقدار کمی از نعمتی که هدفمان است را داریم میتوانیم روی شکرگزاری بابت آن تمرکز کنیم و واقعا خوشحال شویم تا  فرکانس آنرا فرستاده باشیم.بعد منتظر نشانه ها و الهامات بمانیم و آنها را پیگیری کنیم.


          
نمایش موضوع 1 (از 2 کل)
نمایش موضوع 1 (از 2 کل)
 • برای ساخت موضوع های جدید باید وارد سایت شوید.