بازخوردگیری و اصلاح

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • نوشته‌ها
  • آخرین نوشته
  • صداقت با خود
   • نگاه به شرایط حال خودم و پرسیدن اینکه آیا دارم با کارهایی که میکنم  دارم خودم روگول میزنم که سعی خود را کرده ام که آن بهایی را که از دید من سنگین می آید را نپردازم و آن کاری را که از نظر احساسی برایم سخت است را نکنم و از حوزه رفاه خود خارج نشوم ؟یا واقعا حاضرم برای تغییر شرایط هر بهایی را بپردازم
   • نگاه به شرح حالی که از تاریخچه و گذشته ام می دهم و قبول اینکه در هر اتفاق یا شکست خودم فرکانس اش را فرستادم و آن شخص فقط وسیله ای برای اجرای فرکانس خودم بوده است و خودم اختیار را از خرد خود و زندگی گرفته و به او داده ام.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • مشکل اصلی یا پاشنه آشیل

   در هر مقطع از زندگی،ممکن است مانعی ای اصلی بر سر راه موفقیت ما باشد که آنرا نبینیم و یافتنش باعث شود تحول بزرگی داشته باشیم.به این مشکلات که معمولا در باورها یا احساسات سرکوب شده پنهان شده اند پاشنه آشیل میگوییم.

  • 0
  • 0
  • بدون موضوع