چکیده کتاب علم ثروتمند شدن اثر والاس واتلز

چکیده علم ثروتمندشدن

این محصول، ترجمه درست چکیده کتاب علم ثروتمند شدن به فارسی  است .مطالعه کتاب و عمل به آن، دقیقا تاثیرات مدکور در کتاب را برایم داشت ولی تکرار و تفکر به مفاهیم آن است که نتایج را پایدار میکند. لذا این چکیده، برای تکرار مفاهیم اصلی آن بسیار مناسب میباشد
کتاب که در ابتدای قرن 19 میلادی توسط یک کشاورز به نام والاس واتلز نوشته شده فشرده ترین و اصلی ترین آگاهیهای علم موفقیت را در خود دارد و باوجود حجم کم ، به نکته های زیادی در آن اشاره شده و ارزش زیادی دارد.این حجم از تسلط نویسنده به اصول اصلی ثروت و موفقیت،هر خواننده آگاهی را وادار به تحسین می کند. چکیده دو صفحه ای حاضر،  مهم ترین مطالب همین کتاب را  خلاصه کرده است تا برای تکرار کردن و سپردن آنها به ضمیر ناخودآگاه مناسب تر باشد. برای استفاده پیشنهاد میشود آنرا با صدای خود ضبط کنید وبارها با هدفون به آن گوش کنید(حداقل 17 روز) .

8900 تومان – خرید