خلاصه کتاب میلیونر آنی-یک حکایت از خرد و ثروت

خلاصه میلیونر آنی

کتاب میلیونر آنی-یک حکایت از خرد و ثروت اثر مارک فیشر

این محصول، خلاصه ترجمه درست این کتاب می باشد. بکارگیری اصول اولیه این کتاب، تاثیر مثبت شگرفی در وضع مادی من در یکسال بعدی از مطالعه آن داشت.

این کتاب در ایران به نام حکایت دولت و فرزانگی شناخته شده است. و در اواخر دهه 80 میلادی نوشته شده است ، راه کارهای بسیار دقیق در مورد چگونگی انجام تمارین برای رسیدن به هدف،شنیدن الهامات درست؛یافتن کار،رسیدن به آرامش و بسیاری مسایل دبگر را توضیح داده است که در نوع خود بی نظیر است.

9000 تومان – خرید