محصولات

The original version published at 1938

رایگان – خرید

کتاب میلیونر آنی-یک حکایت از خرد و ثروت اثر مارک فیشر این محصول، خلاصه ترجمه درست این کتاب می باشد. بکارگیری اصول اولیه این کتاب، تاثیر مثبت شگرفی در وضع…

9000 تومان – خرید

این محصول، ترجمه درست چکیده کتاب علم ثروتمند شدن به فارسی  است .مطالعه کتاب و عمل به آن، دقیقا تاثیرات مدکور در کتاب را برایم داشت ولی تکرار و تفکر…

8900 تومان – خرید